ปฏิทิน วันพระ 2564 เดือนมกราคม-ธันวาคม

ปฏิทิน วันพระ 2564 เดือนมกราคม-ธันวาคม

ปฏิทิน วันพระ 2564 (ปีชวด – ปีฉลู) คริสตศักราช 2021 , ม.ศ. 1942 – 1943 , ร.ศ. 239 – 240 โทศก จุลศักราช 1382 ถึง ตรีศก จุลศักราช 1383 , ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร

ปฏิทิน วันพระ 2564 เดือนมกราคม-ธันวาคม

วันพระ 2564

 • วันพระ 2564 เดือนมกราคม

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด

 • วันพระ 2564 กุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด วันมาฆบูชา

 • วันพระ2564 มีนาคม

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู

 • วันพระ 2564 เมษายน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู

 • วันพระ2564 พฤษภาคม

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู วันฉัตรมงคล
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีฉลู
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู วันวิสาขบูชา

 • วันพระ 2564 มิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู วันอัฏฐมีบูชา
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู

 • วันพระ 2564 กรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู วันเข้าพรรษา

 • วันพระ2564 สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู

 • วันพระ 2564 กันยายน

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู

 • วันพระ2564 ตุลาคม

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู

 • วันพระ 2564 พฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู

 • วันพระ2564 ธันวาคม

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

สรุป

รวยไทยรัฐ มาแชร์ เรื่องราวของ วันพระ 2564 ซึ่งทั้งหมดที่นำมาแชร์นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และควรใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ

แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวเด็ด เลขดัง เลขมงคล ดวงเด่น ความเชื่อ หรือเรื่องโชคลาภจากสถานที่ต่าง ๆ รวมทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลข ที่เกี่ยวข้องกับคุณ อีกมากมาย ให้ทุก ๆ ท่านได้นำไปเสียงโชค เสี่ยงดวง กันนะคะ ทุกท่านสามารถติดตามผลการออกสลากฯ ผลหวยทุกงวดได้ที่นี่

 

**เว็ปไซต์รวยไทยรัฐ ขอสนับสนุนให้ทุกท่านเสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็ปไซต์ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการพนันออนไลน์แต่อย่างใด**

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
**หวยไทยรัฐ – ตรวจหวยไทยรัฐ – ดูดวง-ทำนายฝัน – เลขเด็ดไทยรัฐ – ความเชื่อชาวบ้าน**
ที่นี่ www.ruaythairath.com

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
facebook รวยไทยรัฐ

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม

[สมัครหวยมาใหม่ LOTTOUP ฟรี!!]

++ ครบทุกหวย จ่ายสูง บริการหวย 24ชม ++

สมัคร lottoup ฟรีเล่นหวยรัฐบาลบาทละ 950

สมัคร lottoup ได้ราคาหวยดีกว่าที่อื่น