เคล็ดลับดวงดี บทแผ่เมตตา และกรวดน้ำลงดิน “เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้”

เคล็ดลับดวงดี บทแผ่เมตตา และกรวดน้ำลงดิน “เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้”

เป็นที่รู้กันอยู่ว่านักแสดงสายฮา อิม “เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้” ถูกหวยแทบทุกงวด เนื่องด้วยเจ้าตัวนั้นเป็นคนชอบทำบุญ สร้างบุญ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำ วันนี้รวยไทยรัฐจึงขอนำบทสวดมนต์ที่ อิม เผยแพร่ไว้ทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวมาให้บรรดาคอหวยได้ไปสวดกันนะคะ

เสริมบุญบารมีให้กับชีวิตด้วย คาถาบูชาพระประจำวันเกิด

บทแผ่เมตตา และกรวดน้ำลงดิน “เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้” เผยแพร่เป็นธรรมทาน

"เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้"

ก่อนกรวดน้ำ…ตบพื้นพระแม่ธรณี 3 ครั้ง แล้วพูดว่า….

พระแม่ธรณีเจ้าข้าเอ๋ย อยู่หรือยัง สังฆังตัง โรกังวิฑูอยู่ วันนี้ข้าพเจ้า…. (เอ่ยชื่อ นามสกุล) …ได้ทำความดี (คิดดี ทำดี พูดดี ช่วยเหลือผู้อื่น/ ทำบุญต่าง ๆ เอ่ยได้หมด)… ขอแผ่กุศลนี้ให้กับพระแม่ธรณี ถ้าท่านได้รับบุญกุศลนี้แล้ว โปรดเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ…

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 กรรมดีอันใดเป็นกุศลที่ข้าพเจ้า (…เอ่ยชื่อตัวเรา…) ได้กระทำบำเพ็ญเพียรมาแล้วในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันในชาติก็ดีในวันนี้ก็ดีขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย (…เอ่ยชื่อ…) คนที่เรานึกถึงพ่อแม่พี่น้องคู่ชีวิตคู่อริใครก็ได้คนรักเก่าคนคิดร้ายคนที่มีพระคุณยิ่งเอ่ยเยอะยิ่งดีกล่าวให้หมดเท่าที่จำได้นึกหน้าได้…ตลอดถึง ชโรชินี สังฆะมานา และเฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ผู้ที่ให้คำกรวดน้ำแผ่บุญกุศลนี้แก่ข้าพเจ้า ที่มีภพภูมิ มีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิตมีชีวิตมีวิญญาณ มีขันธ์สันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีกฎแห่งกรรม เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเวรนายใช้ เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง 4 พญายมบาล มนุษย์ 1 สวรรค์ 6 พรหม 20 อบายภูมิทั้ง 4 บัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา

ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำ อันชั่วช้าไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรมะเจ้าทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระสมมุติสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดถึงการล่วงเกิน ต่อคุณบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เจ้าเวรนายใช้ทั้งหลาย เทพบุตรเทพธิดา เทพทรงองค์เทพทั้งหลาย

🙏 🙏 🙏 🙏

โพธิสัตว์ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฏิจักรวาล ในอนันตจักรวาล ทั้ง 31 ภูมิ ทุกภพ ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา นอกจากนี้บริวาร บุตรธิดาคู่ครอง ปู่ย่าตายาย ทวดหญิงทวดชาย บรรพชนต้นตระกูลทั้งหลายและผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นอโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล 20 ชั้นพรหมโลก 6 ชั้นเทวโลก คือสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มนุษย์ทั้งหลาย

 

 

ญาติมิตรศัตรู คู่อริ คู่อิจฉาริษยาทั้งหลาย บาดาล ทั้งยมโลกอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัมภเวสีทั้งหลาย วิญญาณเร่ร่อนทั้งหลาย ดวงวิญญาณไม่มีญาติทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบาปนายบุญ สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สัตว์ปราศจากเท้า สัตว์มากเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์ 6 เท้า ทั้งบนบกและในน้ำในอากาศไปได้ทั้ง 2 ทาง 3 ทาง บรรดาสัตว์ที่มองเห็นก็ดี มองไม่เห็นก็ดี นึกได้ก็ดี นึกไม่ได้ก็ดี ที่ไกลที่ใกล้ มนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ ครูบาอาจารย์นักบวชทั้งหลาย ทุกภพทุกภูมิ ทุกชาติ ทุกกาลเวลา

🙏 🙏 🙏 🙏


ขอให้หลุดพ้น จากอธรรม อวิชาฝ่ายอธรรม เวรกรรมบ่ำโทษ สินบน อบายมุข เครื่องรางของขลัง คำฝันคำสาป คำสาบาน อารมณ์แห่งมาร อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ คือ โลภ โกรธ หลง เกลียด กลัว เสียใจ น้อยใจ กังวลใจ ไม่ได้ดั่งใจ เอาชนะ ขอให้มีสติ สมาธิ ปัญญา กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ขอให้เข้าใจถ่องแท้ ในเหตุผล สัจธรรมความจริง ขอให้รู้แจ้งเห็นจริง ในสัจธรรมทั้งปวง ขอให้สำเร็จมรรคผล เกิดอมตะนิรันดร์ เข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ ขอให้มี ความสุขอิ่มหนำสำราญ พ้นจากความทุกข์ มีความรักความเข้าใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดกาลนานเทอญ

ถ้าลูกเคยล่วงเกินใดๆ ต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ คู่ครอง ท่านทั้งหลาย ต่อองค์ธรรมมารดา องค์ธรรมบิดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ ทุกภพ ทุกชาติ บัดนี้ ลูกสำนึกแล้ว ลูกขอขมากรรม ทรงโปรดอภัยทาน ให้ลูกด้วยเทอญ ถ้าบิดามารดาครูอาจารย์คู่ครอง ท่านทั้งหลาย เคยทำให้ลูกเป็นทุกข์ ทั้งในชาตินี้ในอดีตทุกภพ ทุกชาติ ลูกให้อภัยและอโหสิกรรม ทุกประการเทอญ ลูกขอคืนสินบน สัญญา ศัตรูคู่ฝ่ายอธรรมทุกชนิด คืออารมณ์แห่งมาร คำสาป คำสาบานทั้งปวงด้วยเทอญ

🙏 🙏 🙏 🙏


ขอให้สำเร็จมรรคผล ในพรที่ลูกร้องขอทุกๆประการ บุญใดกุศลใดทานใดบารมีใด ที่ลูกทำมาทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติทุกภพทุกชาติขอน้อมถวาย แด่องค์ธรรมมารดา องค์ธรรมบิดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกพระองค์ พ่อพระธาตุ แม่พระธาตุทุกพระองค์ บิดามารดา ครูอาจารย์ คู่ครอง บริวาร บุตรธิดา บรรพบุรุษทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบาปนายบุญ ศัตรูหมู่มารมนุษย์ทั้งหลาย มิตรสหาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ดวงวิญญาณทั้งหลาย นักบวชทั้งหลาย ทุกภพทุกภูมิ ทุกชาติ ทุกกาลเวลา ทั้งในพรหมโลก เทวโลก มนุษย์โลก บาดาลโลก อเวจีโลก มารโลก ขอให้มีความสุข อิ่มหนำสำราญ พ้นจากความทุกข์ มีความรักความเข้าใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดกาลนานเทอญ

ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินทั้งกายวาจาใจเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี เคยฆ่าให้ตายในอดีตชาติก็ดี กักขังทรมานก็ดี ประทุษร้ายร่างกายจนพิการก็ดี เคยดุด่าว่าร้าย ปรักปรำใส่ร้ายป้ายสี จิตเคยคิดอกุศลต่ำช้าสามานย์ต่อท่านทั้งหลายก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดยกโทษอโหสิกรรม ให้ซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย ได้สร้างกรรมดี สร้างบารมีของตนให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ขอให้ถึงพระนิพพานและดับทุกข์ได้ในทุกๆที่ ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อเทอญ

🙏 🙏 🙏 🙏

พุทโธอโหสิ ธรรมโมโหสิ สังโฆอโหสิ

สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงอโหสิกรรม เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลายจงอโหสิ เจ้าเวรนายใช้ จงอโหสิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอโหสิ ถ้าท่านทั้งหลายได้รับส่วนบุญนี้แล้ว โปรดจงอโหสิกรรม ให้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวารัง สังฆังนิพพานัง ปัจจัยโยโหตุ เมื่อแผ่ส่วนกุศลแล้ว บอกพระแม่ธรณีอีกครั้งหนึ่ง ให้ว่านะโม 3 จบ แล้วต่อด้วย
ตัสสาเกษี ยะถาคงคา โสตัง ปวัตตันติ มาเสนา ปฏิทาตุง อัสสะ โกนโต มาสายังสุ ปริมาณนุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา ชิโสทิสัง ปะรายันติ วิธันเสติ อเส สะโต สาธุ


สรุป

อย่างไรก็ตาม คาถาบูชา บทสวดมนต์ เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เรามีสติ มีสมาธิในขณะที่เรากำลังเพ่งจิตตอนที่สวดมนต์ และผู้สวดจะต้อง คิดดี พูดดี และจะต้องทำความดี อยู่ในศีลธรรม ด้วยนะคะ และทางเว็บไซต์รวยไทยรัฐ ขอสนับสนุนให้เสี่ยงโชคกันอย่างถูกกฎหมาย อย่าลืมติดตามเว็บไซต์รวยไทยรัฐ แล้วคุณจะไม่พลาดเลขเด็ด เลขดัง รวมถึงเลขที่เกี่ยวกับ ความเชื่อต่าง ๆ มาให้ทุกท่านไปเสี่ยงโชคกันนะคะ

 

 

รวยไทยรัฐ

** หวยไทยรัฐ ตรวจหวยไทยรัฐ ดูดวง-ทำนายฝัน เลขเด็ดไทยรัฐ ความเชื่อชาวบ้าน **

 

อ่านต่อเรื่องที่น่าในใจ

[สมัครหวยมาใหม่ LOTTOUP ฟรี!!]

++ ครบทุกหวย จ่ายสูง บริการหวย 24ชม ++

สมัคร lottoup ฟรีเล่นหวยรัฐบาลบาทละ 950

สมัคร lottoup ได้ราคาหวยดีกว่าที่อื่น